Obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzozowie 18 - 19 X 2005 r.

 

Obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzozowie rozpoczęły się 18 października  2005 r. mszą świętą w brzozowskiej kolegiacie w intencji zmarłych działaczy związkowych oraz z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata działalności. Drugiego dnia, 19 października, w sali bankietowej Alta, odbyło się spotkanie okolicznościowe. Wzięli w nim udział byli działacze Związku, przedstawiciele aktualnego Zarządu oraz Prezesi Oddziałów z Domaradza, Haczowa i Nozdrzca. Głównym organizatorem był Zarząd Oddziału w Brzozowie wraz z Oddziałem ZNP w Dydni, kierowanym przez Zofię Leszczyk. Tak niecodzienny jubileusz był okazją do zaproszenia licznych gości. Obok władz gminnych i powiatowych znaleźli się przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Okręgu ZNP: Ryszard Grędys – Prezes Zarządu Okręgu ZNP, a zarazem członek Zarządu Głównego, Jan Osikowicz – Wiceprezes Zarządu Okręgu, również członek Zarządu Głównego, Józef Mierzwa – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy ZNP oraz Andrzej Kurek - dyrektor rzeszowskiego Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych, a także Stanisław Rusznica – Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie prowadziła Maria Czenczek, która od 20 lat pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie. Ona również wygłosiła główny referat o historii ZNP, od jego powstania w 1905 r. w Pilaszkowie, aż do czasów współczesnych. Przybliżając aktualną sytuację związku w Brzozowie powiedziała m.in. W naszym okręgu stopień uzwiązkowienia waha się w granicach 41-43%. Swoim zasięgiem ZNP obejmuje 28 placówek oświatowych. Statutowe zadania realizuje w oparciu o 17 ognisk związkowych, 19 osobowy Zarząd Oddziału, Sekcję Emerytów i Rencistów, kierowaną przez  Marię Adamowską oraz Sekcję Administracji i Obsługi, kierowaną przez Marię Nogaj. Okolicznościowe wystąpienie dotyczące historii brzozowskiej   organizacji imiał również Tadeusz Sperber – były Przewodniczący    Związku, wieloletni jego członek i obecny Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie. Jego referat, pełen ciekawych wspomnień, pozwolił obecnym na chwilę miłej refleksji. T. Sperber wspominał tych, którzy na naszym terenie położyli podwaliny związkowości i którzy w historii nauczycielstwa zapisali się złotymi zgłoskami. Duże wrażenie zrobił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy przygotowany pod kierunkiem Lucyny Toczek i Lucyny Ostrowskiej. Jego uwieńczeniem było wręczenie Marii Czenczek pięknego bukietu kwiatów, zaś wszystkim pozostałym drobnych upominków, wykonanych przez uczniów pod okiem opiekunki koła plastycznego – Bożeny Dziedzic. W dalszej części programu zatańczyła w regionalnych strojach młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Górkach prowadzona przez Aleksandrę Lubecką. Wyrazy uznania za dotychczasowe dokonania Związku na rzecz oświaty i środowiska nauczycielskiego wyrazili obecni na uroczystościach przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - ludzie, z którymi działacze związkowi współpracują na co dzień. Janusz Draguła –   Wicestarosta Brzozowski powiedział: Od momentu powstania w 1905 roku Związek odgrywa niezwykle ważną i doniosłą rolę w historii naszej Ojczyzny. W czasach wojny i pokoju pedagodzy z równym poświęceniem podtrzymywali procesy edukacyjne, krzewili wiedzę i pielęgnowali tożsamość narodową. Prestiż budowany przez pokolenia znakomitych nauczycieli i wychowawców jest dzisiaj powodem naszej wspólnej dumy i satysfakcji. Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozowskiego przekazała na ręce Marii Czenczek specjalnie na tę okazję wygrawerowaną tabliczkę   pamiątkową. Związkowcom tak znakomitego jubileuszu gratulował również Zdzisław Wojdanowski – Burmistrz Brzozowa oraz Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia. Najbardziej zasłużonym członkom ZNP wręczono odznaczenia. Maria Czenczek otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za wkład pracy dla dobra oświaty i jej pracowników, który odebrała w Rzeszowie w trakcie wojewódzkich obchodów jubileuszu. Ponadto dziewięć osób otrzymało odznaki za pięćdziesięcioletnią  przynależność  do ZNP. Odznaczenia te zostały po raz pierwszy rozdane specjalnie na tę okoliczność. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Adam Piecuch, Barbara Piecuch, Janina Piecuch, Janina Prajsnar, Ignacy Prajsnar, Józef Skarbek, Anna Zalot, Antonina Górecka i Emilia Mendyka. Ponadto dwadzieścia osób - działaczy i przedstawicieli organów prowadzących dla placówek oświatowych - otrzymało pamiątkowe medale z okazji 100-lecia ZNP. Uczestnicy spotkania wznieśli toast za szacownego jubilata, po czym obejrzeli i wysłuchali występu znanej i cenionej kapeli Graboszczanie.

                                                          

                           ***   

Opracowano na podstawie artykułu Magdaleny Pilawskiej w Brzozowskiej Gazecie Powiatowej Nr 38  z 2005 roku pod tytułem: „100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego”.           

Część oficjalna:

Występy artystyczne w wykonaniu uczniów:

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP