Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP odbyła się w Rzeszowie 14 września 2019 roku. Wybrano władze statutowe Okręgu Podkarpackiego ZNP na kolejną kadencję 2019 - 2024.                Nowym Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP ponownie został Kol. Stanisław Kłak. Na zdjęciach, między innymi, delegaci na Konferencję z powiatu brzozowskiego. (Zdjęcia ze strony Okręgu Podkarpackiego ZNP).

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

Oddziału Międzygminnego ZNP w Brzozowie - 21 maja 2019 r.

            Wyjazdowe szkolenie prezesów Oddziałów ZNP                  Okręgu Podkarpackiego - Polańczyk  15-17.11.2018 r.

W dniu  10  października 2016 r.  w godz.14:30 do 16:00 przed budynkiem PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO                       w  Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 – odbyła się pikieta 

Związku Nauczycielstwa Polskiego jako protest przeciwko destrukcyjnym reformom w oświacie

W pikiecie uczestniczyli również członkowie ZNP z powiatu brzozowskiego, z Oddziałów ZNP w Brzozowie, Haczowie i Dydni.

Oto kilka fotek:

       Zdjęcia z obchodów 110 rocznicy powstania ZNP i Dnia Edukacji Narodowej w Rzeszowie, które odbyły się 21 października 2015 roku   z udziałem członków naszego Oddziału ZNP w Brzozowie.

                          Odznaczeni Złotą Odznaką ZNP:

Barbara Adamska, Alicja Florek, Małgorzata Krzysztyńska, Eugeniusz Mularczyk 

                          Odznaki za 50 lat w ZNP otrzymali:

Maria Bielec, Ryszarda Głuszyk, Zofia Kot, Jan Rychlicki, Stefania Śnieżek

                      ( zdjęcia ze strony Okręgu Podkarpackiego ZNP)

Wyjazdowe szkolenie Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP w dniach 28 – 30 sierpnia 2015 roku w pensjonacie „Szeptucha” w Polańczyku >>

W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja ZNP. W manifestacji udział wzięli również członkowie ZNP z powiatu brzozowskiego.

 Oto dokumentacja fotograficzna naszego udziału w manifestacji ->

1. Zdjęcia Kol. Ryszarda Piecucha:

2. Zdjęcia Kol. Jana Jędrzejowskiego:

3. Zdjęcia ze strony Okręgu Podkarpackiego ZNP

20 września 2014 rokuKonferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Delegaci z powiatu brzozowskiego na sali obrad - zdjęcia ze strony

            http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/galeria_50.htm )

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów OSPAiO w Rzeszowie odbyła się 30.06.2014 r. Delegatkami na konferencję z OSPAiO ZNP w Brzozowie były nasze koleżanki: Krystyna Gołda i Ewa Florczak.

 Poniżej wybrane zdjęcia z konferencji ze strony:

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/galeria_49.htm

 

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów OSEiR w Rzeszowie odbyła się 26.06.2014 r. Delegatem na konferencję   z OSEiR ZNP w Brzozowie był Kol. Jan Jędrzejowski. 

Poniżej wybrane zdjęcia z konferencji ze strony:

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/galeria_48.htm

100-lecie urodzin Koleżanki Anny Zalot

(zdjęcia za: http://www.brzozowiana.pl)

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Brzozowie22 maja 2014 r.

Nasi koleżanki i koledzy z Oddziałów ZNP w Brzozowie, Dydni, Haczowie i Nozdrzcu na manifestacji protestacyjnej w Warszawie w dniu 23 listopada 2013 rok.

Szkolenie prezesów Oddziałów Okręgu Podkarpackiego ZNP w Polańczyku - 24 -26 paźdzernika 2013 r. W szkoleniu udział wzięła Kol. Maria Czenczek - prezes Oddziału ZNP w Brzozowie.

Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Rzeszowie - 17 października 2013 r.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU PODKARPACKIEGO ZNP i OKR w Krynicy 29 XI - 1 XII 2012 r. W posiedzeniu udział wzięła Prezes naszego Oddziału Kol. Maria Czenczek.

Szkolenie Prezesów ZO ZNP Okręgu Podkarpackiego w Ulanowie - wrzesień 2011 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Prezesa Podkarpackiego Okręgu ZNP w Rzeszowie Kol. Stanisława Kłaka w maju 2011 r.

Poniżej zdjęcia >>

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu Podkarpackiego - 18.09.2010r.

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA NASZEGO ODDZIAŁU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 19 MAJA 2010 R. W SALI MYŚLIWSKIEJ "ALTY" W BRZOZOWIE.

                  Wyjazdowa narada prezesów oddziałów ZNP                  Okręgu Podkarpackiego ZNP

w Myczkowcach 27-29.05.2009 r.

Członkowie naszego Oddziału na pikiecie zorganizowanej przez Podkarpacki Okręg ZNP w Rzeszowie 25 X 2007 roku.

Zdjęcia ze szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w ośrodku wypoczynkowym Muczne koło Lutowisk 26-27.10.2007 r. Naszą Sekcję reprezentowała przewodnicząca Maria Nogaj.  

                OKRĘGOWA KONFERENCJA DELEGATÓW ZNP                Rzeszów 30.09.2006 r.

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP