OPINIE PRAWNE 

LUTY  2020 r.

I.  Porady  prawne  dla prezesów  oddziałów i prezesów ognisk ZNP z Okręgu  Podkarpackiego ZNP

 

 

1 . Powiat Brzozów: 

 

 

 

  •   miejsce:   Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2
    -  telefon: 013 43 415 78
    -  termin: 24.02. 2020 r.
    -  godziny:  13.00  - 14.30, 
    -  uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Brzozów, Dydnia, Haczów, Nozdrzec.

 

 

                        

 

II. Porady prawne dla członków ZNP udzielane są w powiatach. I tak:                            Dawny REJON I    

                Powiat Brzozów

miejsce:   Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2

telefon: 13 43 415 78

termin:  31.01. 2020 r.

godziny:  13.30  - 15.00, 

uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Brzozów, Dydnia, Haczów, Nozdrzec.

 WAŻNE!  W okresie ruchu kadrowego w sprawach pilnych członkowie ZNP mogą uzyskać poradę prawną przez telefon za pośrednictwem prezesa oddziału ZNP. Prezes oddziału ZNP winien potwierdzić, że osoba potrzebująca porady prawnej jest członkiem ZNP. Porad prawnych udziela Stanisław Kłak – doradca ds. prawnych ZOP ZNP.  

Potwierdzenie obecności nauczyciela w szkole na podstawie listy
Opinia prawna
w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole/placówce na podstawie listy obecności oraz ewidencjonowania 40 godzinnego czasu pracy nauczyciela.
opinia_prawna_sprawie_potwierdzania_obec
Microsoft Word Document 53.0 KB
Scentralizowanie ZFŚS
Opinia prawna w sprawie scentralizowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów na terenie gminy/miasta.
opinia_prawna_w_sprawie_centralizacji_zf
Microsoft Word Document 57.0 KB
Wynagrodzenie za dorażne zastępstwa
Opinia prawna
w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw przydzielone przez dyrektora szkoły
opinia_prawna_sprawie_wyplaty_nauczyciel
Microsoft Word Document 53.5 KB
Rozkład materiału i konspekty
Opinia
prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału
i pisania konspektów lekcji
opinia_prawna_w_sprawie_sporzadzania_prz
Microsoft Word Document 40.5 KB
Służba wojskowa a wysługa lat
Opina prawna
zaliczenie nauczycielowi okresu czynnej służby wojskowej do wysługi lat pracy uprawniającej do nagrody jubileuszowej
opina_prawna_zaliczenie_mauczycielowi_cz
Microsoft Word Document 70.0 KB
Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela przedszkola
Opinia prawna
w sprawie wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego (zerowego) w szkole podstawowej
opinia_prawna_sprawie_wymiaru_urlopu_wyp
Microsoft Word Document 48.5 KB

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP