WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ODDZIAŁU MIĘDZYGMINNEGO ZNP W BRZOZOWIE

  Nasz adres: Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Brzozowie                                                      36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2                                    tel. 134341578  adres e-mail: zoznpbrzozow@wp.pl 

                     biuro czynne: w poniedziałki, wtorki od 10-tej do 15-tej,                                                         w środy, piątki od 9-tej do 14-tej,

                 w czwartki SEKCJA EMERYTÓW od 10-tej do 12-tej.

Bądź aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego - związku zawodowego nauczycieli

oraz wszystkich pracowników polskiej oświaty!

Zdjęcie Jubilatki ze strony internetowej Gminy Brzozów

         Z okazji 107 urodzin naszej najstarszej wiekiem i stażem związkowym w ZNP w powiecie brzozowskim Koleżance Annie Zalot   (ur. 27 maja 1914 r.) składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. 

Z tej okazji, Jubilatkę w imieniu burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego odwiedziła naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszka Wilk. Były życzenia i kwiaty. Jubilatka nie kryła wzruszenia oraz wielkiej radości z odwiedzin. W podziękowaniu wyrecytowała z pamięci wiersz Lucjana Rydla, którego nauczyła się jeszcze w czasach szkolnych.

Szczegóły na stronie: https://brzozow.pl/107-urodziny-najstarszej-mieszkanki-naszej-gminy/  

 

                    Wspomnienia Kol. Anny Zalot, czytaj na: https://znpbrzozow.jimdofree.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/wspomnienia-anny-zalot/ 

List ZNP do Premiera ws. reformy edukacji włączającej

 

     26 maja 2021 r. w specjalnym liście do Premiera RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.

Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli.

 

      Treść listu tutaj: https://znp.edu.pl/list-znp-do-premiera-ws-reformy-edukacji-wlaczajacej/

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021


18 maja 2021 r. po południu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego tematem były „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty”.  

W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele ZNP – Urszula Woźniak, ZG ZNP i Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

 

Więcej czytaj: https://znp.edu.pl/komunikat-znp-po-rozmowach-z-mein-18-05-2021/

1 maja 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał materiał MEiN – „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli” stanowiący podstawę do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbędzie się 18 maja w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i samorządów.

 Więcej czytaj na: https://znp.edu.pl/komunikat-znp-dotyczacy-propozycji-mein-ws-zmian-statusu-zawodowego-nauczycieli/

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat)

29 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez ministra edukacji w 2016 r. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

 

Więcej czytaj: https://znp.edu.pl/komunikat-po-rozmowach-z-mein/

 

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program reform i projektów strategicznych, którego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Powstanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Projekty realizowane w ramach programu będą wspierały m.in. cyfryzację edukacji oraz szkolnictwo zawodowe.

              Czytaj:    Opinia ZNP do Krajowego Planu Odbudowy

 

UWAGA!

  Szukasz informacji o aktualnych sprawach dotyczących oświaty i wychowania, o działalności ZNP?  

 

   Skorzystaj z informacji zamieszczanych na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP. Linki na te ważne, bieżące informacje znajdziesz również na naszej podstronie:

https://znpbrzozow.jimdofree.com/bieżące-ważne-sprawy-związkowe-i-informacje/  

UWAGA! 

Komunikat

w sprawie poradnictwa prawnego  zdalnego w okresie epidemii COVID-19

dla członków ZNP

 Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z prezesami Oddziałów ZNP w Dębicy, Sanoku, Jarosławiu, Przemyślu, Mielcu, Krośnie i Tarnobrzegu porady stacjonarne w siedzibach tych oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie i grudniu nie będą prowadzone. Prowadzone są nadal  porady prawne na telefon lub drogą e-mail. Zasady udzielania porad prawnych online są na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP. Porady prawne są udzielane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 18.30-20.00. Członek ZNP w nadzwyczajnych sytuacjach poradę prawną może otrzymać w godzinach przedpołudniowych.

Członek ZNP pomoc prawną - poradę prawną w okresie epidemii COVID-19 może otrzymać drogą telefoniczną po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Prezesem Oddziału ZNP, do którego Oddziału ZNP członek ZNP należy. Następnie  Prezes Oddziału ZNP o tym fakcie informuje Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, z którym uzgadnia termin i godzinę porady prawnej. Członek ZNP po uzgodnieniu terminu i godziny porady prawnej, dzwoni do prawnika lub doradcy prawnego w celu uzyskania porady i pomocy prawnej.  Porad prawnych w formie zdalnej udziela doradca ds. prawnych Stanisław Kłak. Na wniosek członka związku porady zdalnej może udzielić Wojciech Gotkowski, radca prawny.

                                                                 Prezes  Okręgu ZNP

                                                                    Stanisław Kłak

 

Rzeszów. 1.12.2020 r.

 Informacja o działaniach Zarządu Głównego ZNP

w okresie pandemii 

 

     Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z licznymi pytaniami informujemy poniżej o niektórych działaniach podejmowanych przez Zarząd Główny ZNP w okresie pandemii. Szczegółowe relacje o naszych interwencjach systematycznie zamieszczane są na stronie internetowej ZG ZNP (www.znp.edu.pl), w aplikacji ZNP (znpnews) oraz przesyłane do Oddziałów ZNP (za pośrednictwem Okręgów ZNP), jak również publikowane w „Głosie Nauczycielskim”. COVID-19 i podjęte w związku z nim decyzje o wprowadzeniu lockdownu na terenie kraju dotknęły całą gospodarkę, wiele obszarów życia, w tym edukację.

       System szkolny z dnia na dzień z formy stacjonarnej przeszedł na formę zdalną. Brak sprzętu do pracy zdalnej, brak szerokopasmowego internetu, brak jednolitej platformy edukacyjnej, brak szkoleń nauczycieli, a do tego wdrażane w ekspresowym tempie rozporządzenia ministerstwa edukacji (bez jakichkolwiek konsultacji) obnażyły rzeczywisty obraz szkół i placówek. Gdyby nie ogromny wysiłek dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych bałagan i chaos stałby się normą w życiu społeczności szkolnej.

      Jednocześnie pandemia stała się pretekstem dla niektórych organów prowadzących do ingerowania w autonomię szkół i dyrektorów w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, wynagradzania pracowników czy pozbawiania ich części świadczeń socjalnych i pracowniczych. Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją Związku Nauczycielstwa Polskiego - interweniowaliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, u kuratorów oświaty, a także przygotowaliśmy wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy i sądów pracy. Systematycznie prawnicy ZNP przesyłali informacje wyjaśniające nieprawidłowości w zakresie naruszania praw nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

      Wyciągając wnioski z niedoskonałości przygotowania systemu oświaty do wyzwań związanych z nauczaniem zdalnym, jakie miały miejsce pomiędzy marcem a czerwcem, Zarząd Główny ZNP 23 czerwca br. zwrócił się do ministra edukacji z żądaniem przygotowania systemowych rozwiązań w przypadku gdyby rząd zdecydował się na zamykanie szkół i placówek od nowego roku szkolnego w związku z narastającą pandemią. Wielokrotnie w okresie wakacji domagaliśmy się od rządu podjęcia działań, które będą swoistym planem B w zakresie przygotowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy dla uczniów i pracowników, a także funkcjonalnego systemu zdalnej edukacji, podkreślając wprost „chcemy wrócić do szkół”. Czas ten został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmarnowany, a ukazujące się w tym okresie rozporządzenia nie tylko zawierały luki prawne, ale również nakładały na dyrektorów szkół ogromną odpowiedzialność bez wyposażenia ich w stosowne narzędzie. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał się do premiera i ministra edukacji o zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla szkół i przedszkoli, zabezpieczenia bezpłatnych testów czy szczepień. Związek domagał się takich zapisów w prawie, aby to dyrektor szkoły działając 2 prewencyjnie mógł zdecydować o hybrydowej edukacji, ale nie w przypadku gdy pojawi się w placówce koronawirus, ale wtedy, gdy weźmie się po uwagę zbyt liczne klasy, zatłoczone korytarze czy zachorowalność nauczycieli.

     Od 24 października kraj stał się czerwoną strefa, co oznacza w przypadku oświaty (zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji) zdalną edukację nie tylko dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki nie objęła edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego ZNP wystąpił do premiera o zmianę wydanego przez ministra edukacji rozporządzenia, zmianę która pozwoli dyrektorom szkół i placówek na podjęcie decyzji o zdalnej lub hybrydowej edukacji bez potrzeby uzyskania zgody sanepidu.         

       Trudno dziś przewidzieć, jak długo potrwa ta nadzwyczajna sytuacja w naszych szkołach i placówkach. Związek Nauczycielstwa Polskiego konsekwentnie będzie domagać się od rządu i resortu edukacji podejmowania i wprowadzania w życie szybkich decyzji. Decyzji które będą zrozumiałe dla społeczności szkolnej, a także zapewnią uczniom i pracownikom szkół bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

                               

                                           Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński

 

Warszawa, 29 października 2020 r

Informacja ze strony:

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/informacja_o_dzialaniach_zg_znp_w_okresie_pandemii.pdf 

WARTO POSŁUCHAĆ - ważne informacje dla nauczycieli

 

Stanisław Kłak, prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP

- gość Radia VIA w dniu 14 maja 2020 r.: 

https://radiovia.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/gosc-2.mp3

 

 

WAŻNE ADRESY INTERNETOWE

 

Okręg Podkarpacki ZNP: 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Zarząd Główny ZNP

http://www.znp.edu.pl/    

Tygodnik GŁOS NAUCZYCIELSKI

http://www.glos.pl   

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

http://www.ko.rzeszow.pl  

 

Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP
Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

KALENDARZ

https://dniwolne.pl   

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP