WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ODDZIAŁU MIĘDZYGMINNEGO ZNP W BRZOZOWIE

  Nasz adres: Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Brzozowie                                                      36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2                                    tel. 134341578  adres e-mail: er.piec.znpbrzozow@gmail.com

                     biuro czynne: w poniedziałki, wtorki od 10-tej do 15-tej,                                                         w środy, piątki od 9-tej do 14-tej,

                 w czwartki SEKCJA EMERYTÓW od 10-tej do 12-tej.

Bądź aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego - związku zawodowego nauczycieli

oraz wszystkich pracowników polskiej oświaty!

UWAGA!!!            

Porady prawne dla członków ZNP

w styczniu 2020 r. Szczegóły na:   https://znpbrzozow.jimdo.com/porady-i-opinie-prawne/

Uchwała nr 2/2020

Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie organizacji dodatkowego poradnictwa prawnego dla członków ZNP
w ramach powiatu

Prezydium Zarządu Okręgu ZNP  działając na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP
i uchwały Nr 10/2019 Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia
23 października 2019 r., postanawia:      

                                                § 1

Zorganizować z dniem 1 stycznia 2020 r. na okres kadencji 2019 - 2024 poradnictwo prawne dla członków ZNP z oddziałów ZNP z powiatów:

1)     Brzozów,

2)     Lubaczów,

3)     Jarosław,

4)     Przemyśl ziemski i grodzki,

5)     Dębica,

6)     Łańcut,

7)     Mielec,

8)     Kolbuszowa,

9)     Stalowa Wola,

10)   Tarnobrzeg

11)   Rzeszów ziemski

12)   Nisko

13)   Strzyżów – połączony z Powiatem Rzeszów ziemski

§ 2

Upoważnić Prezesa Okręgu ZNP i Wiceprezesa Zarządu Okręgu  ZNP do podpisania w imieniu Prezydium Zarządu Okręgu ZNP porozumienia z  Zarządami Oddziałów ZNP, o których mowa w §1 do prowadzenia dodatkowego poradnictwa prawnego dla członków ZNP w ramach powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgu Podkarpackiego ZNP.

                                                                         Za Prezydium  ZOP ZNP                                                                                                   Stanisław Kłak

                                                                             Prezes Okręgu ZNP

                   W Uchwale podjętej przez 42. Zjazd ZNP                   

                  PROPONUJEMY trzy proste mechanizmy:
• podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli poprzez powiązanie płac z sytuacją na rynku pracy
• finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa
• zwiększenie nakładów na edukację.

Nie odstępujemy od strajkowego postulatu podwyżki średnio o 1000 zł. Takie są założenia naszego obywatelskiego projektu ustawy dot. pensji nauczycieli, które chcemy powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

      W uchwale podjętej przez 42. Zjazd ZNP, domagamy się też:
• zwiększenia nakładów na oświatę do wysokości 5 proc. PKB
• finansowania wynagrodzeń nauczycieli w całości z budżetu centralnego w formie dotacji.

TAK DLA EDUKACJI!
→ TAK dla prestiżu zawodowego nauczycieli
→ TAK dla pensji nauczycieli z budżetu państwa
→ TAK dla zwiększenia nakładów na edukację 

         Nasza najstarsza wiekiem i stażem związkowym w ZNP             w powiecie brzozowskim Koleżanka Anna Zalot (ur. 1914 r.) 

Wspomnienia Kol. Anny Zalot, czytaj na: https://znpbrzozow.jimdofree.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/wspomnienia-anny-zalot/ 

 

WAŻNE ADRESY INTERNETOWE

 

Okręg Podkarpacki ZNP: 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Zarząd Główny ZNP

http://www.znp.edu.pl/    

Tygodnik GŁOS NAUCZYCIELSKI

http://www.glos.pl   

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

http://www.ko.rzeszow.pl  

 

Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP
Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP